Call Agent - САНТО АПАРТМЕНТ хотхонд 3 өрөө орон сууц худалдана

2 хуруугаа ашиглан газрын зургаа хөдөлгө

Орон сууц

2 99м2 16

0, С блок

САНТО АПАРТМЕНТ хотхонд 3 өрөө орон сууц худалдана

"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай
"Санто смарт апартмент" хотхон нь Нийслэл хотын цэвэр агаарын бүсэд, оршин суугчдын тав тухтай, тайван аюулгүй амьдрах орчин, хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home systems технологи шийдлийг айл бүрт бүрэн нэвтрүүлсэн дээд зэрэглэлийн хотхоныг бүтээн босгож байна.
- БЗД-ийн 26-р хороо
- Баянмонгол хорооллын урд байрлалтай
- Хэмжээ: 98,9 м2
- SMART HOME SISTEMS технологийг нэвтрүүлсэн
- Бүрэн цутгамал
- Метал фасадтай
- 2 ариун цэврийн өрөөтэй
- 1 угаалгын өрөөтэй
- 2 тагттай /том, дунд/- шалнаасаа тааз хүрсэн шилэн
- 4 цонхтой /2 нь хойшоо, 2 нь зүүн харсан/
- В1,В2 давхартаа 340 машины авто зогсоолтой.
- 24 цагийн харуул хамгаалалттай
- Хотхон дотроо хүүхдийн цэцэрлэг байрладаг
- Хүүхдийн тоглоомын талбайтай

Үл хөдлөхийн мэдээлэл

 • Зарын төрөл: Орон Сууц
 • Өрөө: 2
 • Давхар: 16
 • Талбай: 99 м2
 • Дууссан он: 2021
 • Агентлаг: RE/MAX Lead
 • Үл хөдлөхийн №: 4633
 • Нэмсэн: 09/21/2021

Үнийн мэдээлэл

 • Үнэ: ₮315,520,000

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Үл хөдлөхийн мэдээлэл

Үл хөдлөхийн мэдээлэл

 • Зарын төрөл: Орон Сууц
 • Өрөө: 2
 • Давхар: 16
 • Талбай: 99 м2
 • Дууссан он: 2021
 • Агентлаг: RE/MAX Lead
 • Үл хөдлөхийн №: 4633
 • Нэмсэн: 09/21/2021

Ойр байрлах үйлчилгээ

2 хуруугаа ашиглан газрын зургаа хөдөлгө
 • Харуулах

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Зээлийн эргэн төлөлт тооцоолох

Үл хөдлөхийн үнэ Урьдчилгаа
Хүү (APR)
Хугацаа

Эргэн төлөлт ₮500 / week

Агенттай холбогдох

САНТО АПАРТМЕНТ хотхонд 3 өрөө орон сууц худалдана

Энэ үл хөдлөхийг хуваалцах

Дуртай болгож хадгалах

Дуртай болгож хадгалахын өмнө хувийн мэдээллээ оруулна уу. Open Profile Settings.